Uudised

Esimene kvaliteedi- ja jätkusuutlikkuse standard tõstab esile parimad energia- ja kinnisvaraprojektid

Eesti Green Building Council on loonud Eesti versiooni põhjamaade kvaliteedi- ja jätkusuutlikkuse standardist, et aidata lahendada ehitus-, energia- ja kinnisvaraarendusturu probleeme ning pakkuda suurel hulgal eeliseid. Seni pole Eestis seda sertifitseerimisstandardit kasutatud.

Eesti ehitus-, energia- ning kinnisvaraarendusturg on selles mõttes omapärane, et on üks väheseid turge Euroopas, kus kvalifikatsioonitunnistused, sertifikaadid ja tugeva kolmanda osapoole sõltumatud hinnangud ei ole praktikas piisavalt levinud.

See on toonud kaasa halba meediakajastust kehva kvaliteediga projektidest, mitteteadlikest tarbijatest ning investoritest ja ettevõtetest, kellele on müüdud nõuetele mittevastavat ja halva kvaliteediga toodet.

Uus serifitseerimisstandard „NQS Eesti – GBC-100“ täidab senise augu ja pakub Eesti vajadustele kohandatud kolmanda osapoole sõltumatut sertifitseerimissüsteemi, mis on seni puudunud.

Standardi kasutamine suurendab tarbijate, ettevõtjate ja investorite usaldust projektidesse ning ehitustegevuse väärtusse ja tugevusse Eestis.

„Ühelt poolt näitab see ettevõtjatele, et nende projekt või ehitustegevus on kõrgema kvaliteediastmega ning tõendab seda sõltumatu sertifikaadiga, teisalt annab see kindlustunde ka riigi- ja omavalitsustele uute projektide heakskiitmisel,“ selgitas MTÜ Green Building Council juhatuse esimees Hadley Barrett standardi kasutamise positiivseid põhjusi.

Standard koosneb neljast peatükist – planeerimine, projekteerimine, ehitamine ja kasutamine –  ehk katab ehitise terve elutsükli ning sertifitseerida võib kas tervet projekti või selle erinevaid etappe. „Mida rohkem etappe on sertifitseeritud, seda usaldusväärsem on projekt,“ rääkis Barrett.

Standardi välja töötanud Eesti Green Building Council on mittetulundusühing, mille liikmed on erinevad taastuvenergia- ja kinnisvaraarendusega seotud ettevõtted.

„NQS Eesti – GBC-100“ on heaks kiidetud Eesti Standardikeskuse poolt. Väljatöötamisse ja kasutuselevõtu protsessi on kaasatud ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Projektibüroode Liit, Tehnilise Järelevalve Amet, 3+1 arhitektid, NCC Elamuarendus, Oxford Sustainable, advokaadibüroo Sorainen, keskkonnakorralduse konsultatsiooniettevõte Hendrikson & Ko, Natuurehitus, Pärnu Commerce ja Riigi Kinnisvara AS.

Sertifitseerimise kasuteguritest räägitakse täpsemalt 12. septembril toimuval Kvaliteedi- ja jätkusuutlikkuse foorumil.

 

Lisainfo uue kvaliteedi- ja jätkusuutlikkuse standardi kohta:

info@gbc.ee
6331 870
www.gbc.ee