Kvaliteedi- ja jätkusuutlikkuse foorumi programmi põhiteemad:

 • Kas jätkusuutlik planeerimine, ehitus ja energiatootmine toob kaasa lisakulu või on majanduslikult efektiivsem?
 • Kuidas vähendada halduskulusid ning seeläbi tõsta kinnisvara väärtust?
 • Rohelised riigihanked - mis töötab ja mida tuleb parendada?
 • Ehituse-ja planeerimisseaduse parandusettepanekute kogumine
 • Eesti ehitusobjektide elutsükli pikendamine

 

Täpsem programm:

Kvaliteedi- ja Jätkusuutlikkuse Foorum 2014- Programm

Legend

  Finantseerimine- Investeeringud, kulud, tulud
  Seadusandlus
  Kvaliteet- sertifitseerimine, opereerimine, edendamine, haldus, keskkond

 

Kell Sünkroontõlkega paneel  
  Paralleelsessioonid
  TEEMA TEEMA
9.00-9.30 GBC Sissejuhatus konverentsile
9.30-9.45 Eeskujulikud näited Eestist- Green Building ametialased auhinnad
9.50-10.30

Jätkusuutlikesse ehitistesse investeerimine- kasutegurid ja kulud
Jätkusuutliku ja kvaliteetse ehitise finantseerimine
Jätkusuutlik ja kuluefektiivne arendusprojekt:

 • Ressursside kasutuse vähendamine
 • efektiivne planeering ja rahaga ümberkäimine
 • ostjate/investorite/turu ootused
 • uute investeeringute Eestisse toomine

Lektorid: Marko Juhokas, Citycon: Ettekanne

Hadley Barrett, CEO Oxford Sustainable:

Balti riikide praktiline kogemus: näited ehitusarendajatelt Linstow, Ülemiste, Hanner, Capital Mill jt.

Jätkusuutliku ehituse põhimõtete tutvustamine

 • Ülevaade Tartu Ränilinna linnaosa analüüsist LEED ja BREEAMi sertifitseerimis põhimõtetest lähtuvalt
 • Võimalused muuta planeeringud jätkusuutlikumaks ja efektiivsemaks
 • Jätkusuutlik linnaruumi mobiilsus

Serdid ja märgid - mõtteid kvaliteedi hindamisest planeerimises ja ehituses.

Lektorid: Lauri Lihtmaa, Eesti Maaülikool; Ettekanne

Heikki Kalle, Hendrikson & Ko: Ettekanne

10.40-11.30

Ehitusprojektide elutsükli kuluülevaade- kasulik tööriist kuluefektiivsuse suurendamiseks või aja raiskamine?
Jätkusuutlike projektide juhtumiuuringute ülevaade Põhjamaade näitel.

Lektor: Kimmo Liljeström, NCC: Ettekanne

Uued arengud Euroopa Liidu keskkonnaõiguses.

Ülevaade teemakohasest seadusandlusest ja regulatsioonist Eestis ning nende mõjust ehitistele: Praktiline ja saavutatav energiatõhusus Eestis- antud valdkonda puudutav seadusandlus täna ja tulevikus. Kas ja mida saaks parandada?

Lektorid: Britta Pärk, Sorainen: Ettekanne

Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: Ettekanne

11.40-12.30

Jätkusuutlike arenduste tegelik kulusus

 • Praktilised näited kuludest, arendustest ja sertifitseerimisest Eestis (Adamsoni elamu, Ülemiste Keskus)
 • Eesti kinnisvaraturu hetkeseis Breeami, NQS Eesti/EVSi Lifecycle süsteemide kasutamisest lähtuvalt
 • Akrediteeritud professionaalide roll

Lektorid: Andres Ütt, M&P; Ettekanne

Hadley Barrett, CEO Oxford Sustainable;

Reijo Kerdmann, Ehitusinsener: Ettekanne

 

Ökodisaini kontseptsiooni kasutegurid ehitistele

Lektor: Tarmo Täht, Christiansen Consulting: Ettekanne

12.30-13.15 LÕUNASÖÖK

13.25-14.20

Elu- ja töökeskkonna kvaliteedi tõstmine
Produktiivsuse kasv, eluea kasv, tervise paranemine, mugavus

Breeami kogukonnad, näited Rootsist

Jätkusuutliku renoveerimise praktilised näited- Breeami süsteemi kasutamine Eesti Rahvusraamatukogu ja Rahvusooper Estonia akrediteerimisel, hetkeseis ja tulevik

Lektorid: Harri Moora – SEI Tallinn; Ettekanne

Charlotta Faith Ell, WSP; Ettekanne

Hadley Barrett, CEO Oxford Sustainable

Riigihanked "rohelisemaks"- hetkeseis ja tulevikuplaanid

 

Sissejuhatus teemasse, eksperthinnangud, debatt, kaasamine, diskussioon

Lektorid: Liisi Liivlaid, Keskkonnaministeerium; Ettekanne

Ekspertpaneel: Liisi Liivlaid, Keskkonnaministeerium;  Raul Järg, Arhitektuurikeskus; Tarmo Täht, Christansen Consulting; Veiko Vaske, Sorainen

 

Ehitus- ja Planeerimisseadus:

Sissejuhatus teemasse, eksperthinnangud, debatt, kaasamine, diskussioon

 

 

Lektorid: Sandra Mikli, Justiitsministeerium: Ettekanne

Kaie Enno, Eesti Planeerijate Ühing: Ettekanne

Ekspertpaneel:  Sandra Mikli, Justiitsministeerium; Kaie Enno, Eesti Planeerijate Ühing; Heikki Kalle, Hendrikson & Ko

14.30-15.30

Kinnisvara omanikud ja haldajad- Kas hoone opereerib efektiivselt?

 • Madalamate kommunaalkulude saavutamine
 • Kuidas võita rohkem huvilisi?
 • Haldus-ja remondikulude vähendamine
 • Jätkusuutlike ehitussüsteemide võimalused paremaks kuluanalüüsiks, optimiseerimiseks ja kasumi tõstmiseks
 • Breeami süsteemi rakendamine

Lektorid: Andis Kublacovs, Linstow: Ettekanne

Juhan Ruut, Edecon: Ettekanne

15.30-16.20

Ehitiste jätkusuutlik renoveerimine

Lektor: Tarmo A. Elvisto, Säästva Renoveerimise Infokeskus: Ettekanne

16.30-17.00  Foorumi kokkuvõte
17.00-17.05 GBC Lõpusõnad